ประวัติสัตว์โลก

                                                                                    ดกด

1 . สมัยแรก-สมัยที่ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์เฉพาะท้องถิ่น 

          ประวัติศาสตร์ของการจำแนกและจัดหมวดหมู่ของสัตว์ นับว่าเก่าแก่เท่ากับอายุของมนุษย์ทีเดียวคนพื้นเมืองซึ่งไม่ได้
ศึกษาวิทยาการสมัยใหม่สามารถจำแนกสัตว์ต่างๆ ในท้องถิ่นของตนออกเป็นชนิดได้  โดยเฉพาะชนิดที่กินได้หรือที่ทำให้เกิดโทษ
แก่มนุษย์ มักจะมีชื่อเรียกกันถูกต้องมากกว่าชนิดอื่นๆ ตัวอย่างที่น่าจะนำมาอ้างอิงในที่นี้ก็คือชาวปาปวน (Papuan) พวกหนึ่งซึ่ง
เป็นชาวพื้นเมืองอาศัยอยู่บนภูเขาในเกาะนิวกินี สามารถที่จะเรียกชื่อนกได้๑๓๗ ชนิด จากจำนวนนกทั้งหมดที่นักวิทยาศาสตร์สำรวจ
ได้ ๑๓๘ ชนิด ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่ามีอยู่เพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่มีลักษณะรูปร่างใกล้เคียงมากจนทำให้พวกปาปวนเรียกชื่อ
ไขว้เขวกันในประเทศไทยเราก็เช่นเดียวกัน ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ได้จำแนกสัตว์ออกเป็นชนิดๆ มานานแล้ว เช่น คนไทย
ในภาคกลางได้แยกนกกางเขนบ้านและนกกางเขนดงออกจากกันนกทั้งสองชนิดนี้มีรูปร่างและสีสันแตกต่างกันจนเห็นได้ชัดเจน
ภายหลังเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาชื่อวิทยาศาสตร์ของนกทั้งสองนี้ ก็ปรากฏว่าแตกต่างกันจริงดังนั้นกางเขนบ้านจึงมีชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่คอปไซคัส โซ-ลาริส (ลินเนียส) [Copsychus saularis (Linnaeus)] และกางเขนดงเป็น คอปไซคัส มาลาบาริคัส
(สโคพอลิ)[Copsychus malabaricus   (Scopoli)] นักวิทยาศาสตร์มีชื่อเสียงในการจำแนกสัตว์ในสมัยแรกที่ควรกล่าวถึงในที่นี้
คือ ชาวสวีเดน ชื่อ คาโรลัส ลินเนียส (Carolus Linnaeus       , ค.ศ. ๑๗๐๗ – ๑๗๗๘, นักธรรม-ชาติวิทยา ชาวสวีเดน
ท่านผู้นี้ได้ชื่อว่าเป็น “บิดาของวิชาอนุกรมวิธานสมัยใหม่

     2.       สมัยที่สอง-สมัยที่ยอมรับเอาทฤษฎีวิวัฒนาการเข้ามา

         การจำแนกสัตว์ในสมัยที่สองได้รับเอาความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการเข้ามาใช้เป็นอันมาก ตัว-อย่างเช่น
ชาลส์ ดาร์วิน เป็นต้น ท่านผู้นี้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการจัดระบบหมวดหมู่ของเพรียงหรือสนับทึบ (barnacle)
และได้เขียนคู่มือการจำแนกชนิดของสัตว์ชนิดนี้ขึ้นไว้ด้วย   ในสมัยที่สองนี้แนวทางของการจำแนกสัตว์ได้มุ่งไปใน
การเสาะหาความรู้เพื่อที่จะตอบคำถามที่ว่า “สิ่งมีชีวิตทั้งหลายสืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษเดียวกันหรือไม่”
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าในยุคนี้ นักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้นำเอาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกัน
ประดุจเช่น ต้นไม้ซึ่งประกอบด้วยราก ลำต้น กิ่ง ก้านและใบ ฉันนั้นด้วยความสัมพันธ์ดังเช่นที่กล่าวมาแล้วนี้
ทำให้การค้นพบสัตว์ชนิดใหม่ๆเพิ่มขึ้นไม่เว้นแต่ละวันอย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะสิ้นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙การค้นพบใหม่ๆ
สำหรับสัตว์ชั้นสูงก็ค่อย ๆ ลดน้อยลง

394828_390831987672747_2146854206_n

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s