นิกายในศาสนาคริสต์

 

     นิกายของศาสนาคริสต์ แบ่งออก เป็น 3 นิกายใหญ่ ๆ  คือ  นิกาย โรมันคาทอลิก  นิกายออร์ธอด็อกซ์ และนิกายโปรเตสแตนท์

 

1.  นิกายโรมันคาทอลิก

 

     นิกายโรมันคาทอลิก ชาวคาทอลิก มีความเชื่อว่า คริสต์นิกาย โรมันคาทอลิก ไม่เป็นเพียงนิกายหนึ่ง เท่านั้น แต่เป็นหลักของศาสนาคริสต์ ที่แท้จริง ซึ่งมีมาแต่เริ่มแรก  มีการยกย่องเซนต์ปีเตอร์ (หรือนักบุญ เปโตร) เป็นประมุขคนแรก ของคริสต์จักรนิกายโรมันคาทอลิก ผู้เป็นประมุขคนต่อมา ของศาสนจักร คือ สันตะปาปา (Pope) ดำรง ตำแหน่ง สังฆนายกที่กรุงโรม สำนักของสันตะปาปา ตั้งอยู่ที่กรุงวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระ ในใจกลางกรุงโรม  มีโบสถ์ ที่สำคัญ ของนิกายโรมันคาทอลิกตั้งอยู่ ในกรุงวาติกัน คือ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ ผู้ปกครองรองจากสันตะปาปา คือ พระคาร์ดินัล (Cardinals)

 

2. นิกายออร์ธอด็อกซ์

 

     นิกายออร์ธอด็อกซ์ หรือ กรีกออร์ธอด็อกซ์ หรือนิกายตะวันออก ประมาณ ปี ๕.ศ. 324 จักรพรรดิคอนสแตนติน ได้ครองอาณาจักรโรมัน พระองค์ได้ทรงสร้าง กรุงคอนสแตนติโนเปิล (คือนครอิสตันบูล ในเตอรกี) ซึ่งถือว่า เป็นกรุงโรมใหม่ และประกาศให้สัฆราช ของกรุงคอนสแตนติโนเปิล มีอำนาจเท่ากับสังฆราชของกรุงโรม จึงสร้างความไม่พอใจให้กับ ศาสนจักรที่กรุงโรมเป็นอย่างยิ่ง นำไปสู่การแตกแยกเป็น 2 นิกาย ในที่สุด

 

3.  นิกายโปรเตสแตนท์

 

     คำว่า “โปรเตสแตนท์”  มาจากคำว่า “Protest” ซึ่งแปลว่า คัดค้าน ก่อตั้งขึ้น ประมาณ ปี ค.ศ. 1520 ผู้ก่อตั้งนิกายนี้ คือ พระเยอรมัน ชื่อ มาร์ติน  ลูเธอร์ การคัดค้านนี้ เกิดขึ้นจาก โปป ลีโอที่ 10 แห่งคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ต้องการหาเงิน มาสร้างวิหารเซนต์ปีเตอร์ ให้งดงาม และยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมา จึงออก ใบไถ่บาป เพื่อให้คนบริจาคทรัพย์ ใครบริจาคมาก ก็ชำระโทษบาปได้มาก แม้จะมีความผิดชั่วร้ายเพียงใดก็ตาม พระมาร์ติน  ลูเธอร์  ไม่เห็นด้วย เพราะการทำบาปอย่างมหันต์ เช่น ฆ่าคนตายแล้ว ซื้อใบไถ่บาป เพื่อชดใช้โทษ เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ จึงเขียนคำคัดค้าน 95 ข้อ ติดที่ประตู โบสถ์เมืองวิตเตนเบิร์ก ปรากฏว่า ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง จนในที่สุด เป็นต้นกำเนิดของ นิกายโปรเตสแตนท์ นอกจากนี้ นิกายโปรเตสแตนท์ ยังแตกออกเป็น ลัทธิย่อยต่าง ๆ อีก เช่น ลัทธิลูเธอรัน ลัทธิคริสต์จักรฟื้นฟู ลัทธิแองกลิกัน เป็นต้น

 

     อนึ่ง  เป็นที่สังเกตว่า ศาสนาคริสต์ แต่ละนิกาย มีความเชื่อ และแนวทางปฏิบัติ ต่างกัน คือ

 

  • บาทหลวง ในนิกายโรมันคาทอลิก ต้องไม่แต่งงาน ในทั้ง 3 นิกาย นิกายโรมันคาทอลิก เคร่งครัดในพิธีการ และพิธีกรรมมากที่สุด
  • บาทหลวงในนิกาย ออร์ธอด็อกซ์ แบ่งออกเป็น 2 พวก คือ บาทหลวงชั้นผู้น้อย (Priest) อนุญาตให้แต่งงานได้ ส่วนบาทหลวง ตั้งแต่ชั้นบิชอพ (Bishop) ต้องไม่แต่งงาน
  • นิกายโรมันคาทอลิก ไม่ถือคัมภีร์ไบเบิล ฉบับภาษาลาติน เป็นเล่ม ที่ถูกต้องเพียงเล่มเดียว คัมภีร์ไบเลิล จึงถูกแปล เป็นภาษาต่าง ๆ  มากมาย  นิกายโปรเตสแตนท์ ไม่ถือว่า สันตะปาปา พระสังฆราช และบาทหลวง มีอำนาจ ในการอภัยบาป ดังนั้น ทุกคน จะต้องสารภาพบาป ต่อพระเจ้าโดยตรง  นิกายโปรเตสแตนท์ ไม่มีนักบวช แต่มีผู้สอนศาสนา เรียกว่า ศาสนาจารย์ (Minister) หรือศิษยาภิบาล (Pastor) ทำหน้าที่ประกอบศาสนา และสอนศาสนา ผู้สอนศาสนา มีครอบครัวได้ ผู้สอนศาสนา ทำหน้าที่ เพียงสอนวิธีติดต่อ กับพระเจ้า มิใช่ติดต่อกับ พระเจ้าแทนคนทั่วไป ซึ่งต่าง จากอีก 2 นิกายอย่างสิ้นเชิง นิกายโปรเตสแตนท์ จะมีสัญลักษณ์ไม้กางเขน เท่านั้น จะไม่มีสัญลักษณ์ ไม้กางเขนตรึงพระเยซู แต่อย่างใด

 

     ผู้นับถือนิกายโรมันคาทอลิก เรียกตนเองว่า คริสตัง  นิกายโปรเตสแตนท์ เรียกตนเองว่า คริสเตียน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s