ภาคเรียนที่1-56

  รายนามเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของไทย

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Prayoon Pamornmontri.gif ร้อยโทประยูร ภมรมนตรี 14 กันยายน พ.ศ. 2475 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2476
2 Ztarwann.jpg พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2476 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478
3 1นนน.gif ดิเรก ชัยนาม 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2483
4 Tawee Boonyaket.jpg ทวี บุณยเกตุ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486
5 CabinetOffice Crest.png พลตรีไชย ประทีปะเสน 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 5 สิงหาคม พ.ศ. 2487
6 CabinetOffice Crest.png หลวงคหกรรมบดี (ชม จารุรัตน์) 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 27 มีนาคม พ.ศ. 2489
7 CabinetOffice Crest.png หลวงชำนาญอักษร (ศริ เพ็ชรบุล) 28 มีนาคม พ.ศ. 2489 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
8 CabinetOffice Crest.png มนูญ บริสุทธิ์ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 11 มีนาคม พ.ศ. 2512
9 CabinetOffice Crest.png พลตำรวจตรีสง่า กิตติขจร 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 7 ตุลาคม พ.ศ. 2514
10 CabinetOffice Crest.png พลเรือเอกอนันต์ เนตรโรจน์ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2514 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
11 CabinetOffice Crest.png ปลั่ง มีจุล 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 30 กันยายน พ.ศ. 2528
12 Arnan.jpg อนันต์ อนันตกูล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2528 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
13 CabinetOffice Crest.png อภิลาส โอสถานนท์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 30 กันยายน พ.ศ. 2533
14 ยงยุทธ สาระสมบัติ1.jpg พันตำรวจตรียงยุทธ สาระสมบัติ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2533 4 มีนาคม พ.ศ. 2534
15 CabinetOffice Crest.png นาวาอากาศเอกโสภณ สุวรรณะรุจิ 5 มีนาคม พ.ศ. 2534 30 กันยายน พ.ศ. 2535
16 บดี จุณ.jpg บดี จุณณานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 30 กันยายน พ.ศ. 2536
17 41.jpg วิษณุ เครืองาม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545
18 Bowornsak.jpg บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 10 มิถุนายน พ.ศ. 2549
19 รองพล เจริญพันธุ์.JPG รองพล เจริญพันธุ์ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2549 28 กันยายน พ.ศ. 2550
20 สุรชัย ภู่ประเสริฐ.jpg สุรชัย ภู่ประเสริฐ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 30 กันยายน พ.ศ. 2553
21 Amphom.jpg อำพน กิตติอำพน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553[1] ปัจจุบัน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s